ebook ako postaviť krb od A po Z

 

Ccete ušetriť na vykurovaní až 2000 €

 

SPLÁTKOVÝ PREDAJ

 

 

ODPORÚČAME !!!

Dalšie produkty našej firmy :

 

 

 

KONTAKT :

ŠRUBKA, s.r.o.

Alvinczyho 24

040 01 Košice

 Tel./fax :

+421 556770036

e-mail : srubka@srubka.sk

 

Krbové - kozubové vložky HARK

číslo 1 v Nemecku. Vďaka viac ako 40 ročným skúsenostiam sa stala firma Hark vedúcim výrobcom krbov-kozubov, krbových-kozubových vložiek a piecok, kachlí v Nemecku. Dnes má firma Hark veľkú sieť s viac ako 70 vlastnými predajňami a viac ako 100 obchodných zástupcov. Taktiež na medzinárodnom európskom trhu je firma Hark úspešná, expeduje do celej EU. Firma vlastní niekoľko továrni na výrobu kachlí, vlastní tiež lomy a továrne na spracovanie mramoru v Španielsku. Má niekoľko desiatok druhov krbových vložiek, krbových piecok, stovky krbov z mramoru, žuly, mastenca, pieskovca alebo kachlí, ďalej tiež stovky kachľových piecok.

 

 

Vďaka krbovým-kozubovým vložkam pieckam, kachliam ECOplus Vám predstavuje firma HARK riešenie pre veľmi diskutovanú problematiku jemného prachu. Ako prví poskytovateľ v spolupráci s renomovaným inštitútom tak optimalizovali krbové-kozubové vložky, piecky, kachle, že sa jemný prach celkom účinne a bez externých nákladných pomocných aparátov čo najviacej efektívne zredukoval. Výrobky firmy HARK dosahujú špičkové hodnoty vo vývoji tepla, ako aj stupne účinnosti. Pri najnižšom použití paliva a podielu prachu sú prekonané tie najnáročnejšie požiadavky.

 

Najnižšia spotreba paliva

V porovnaní s krbovými-kozubovými vložkami, pieckami, kachľami bez tejto techniky spaľovania, spotrebujú až o 40% menej paliva, aby sa zachoval rovnaký výkon tepla ! Pri stále dlhodobo stúpajúcich  nákladoch na fosilné paliva ( plyn, olej ) je to teda dvojitý úsporný efekt ! Tomu zodpovedajúce sa tiež reguluje množstvo popola. 

 

Najčistejšie spaľovanie

Dokonca hranice druhého stupňa spolkového nariadenia o ochrane emisií, ktoré vstupuje do platnosti predbežne v roku 2015, budú ECOplus-ohniskom výrazne pod touto hranicou. Od roku 2015 budú hranice hodnôt pre jemný prach na 40mg/m3 a pre CO na 1250 mg/m3. Emisie ECOplus-krbových-kozubových vložiek, piecok, kachieľ sú teraz na 21 mg/m3 u prachu a u CO na 875 mg/m3. Týmto je firma HARK pripravená na budúcnosť.

 

 

PRE LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Krbové-kozubové vložky, piecky, kachle HARK orientované na budúcnosť.

 

 

Firma HARK ma najekologickejšie krbové-kozubové piecky, kachle a krbové-kozubové vložky s integrovaným filtrom jemného prachu.

 

 

FILTER JEMNÉHO PRACHU - vlastný výrobok nemeckej výroby. Filter z penovej keramiky a šamoty do ohniska sú vyrábané vo vlastnej továrni na kachle firmy HARK. Receptúry boli pre tento prípad použitia vyvinuté celkom samostatne. Výroba spĺňa veľmi vysoké požiadavky na kvalitu a taktiež tu najvyššiu kvalitu garantuje.  

 

 

Celkom nová technika spaľovania, ktorá udáva smer ECOplus :

 • výroba v Nemecku č. 1
 • integrovaný filter prachu - najčistejšie spaľovanie pre ochranu životného prostredia, nahlásené ako patent
 • stredný stupeň účinnosti 88% - efektívny výťažok z paliva
 • výrazné zvýšenie vyžarovania tepla
 • nová dimenzia úspory paliva - až o 40%
 • vnútorné keramické obloženie ohniska odpudzujúce sadze
 • odskúšané osvedčenou nemeckou skúšobňou
 • kvalitná technológia ,,Made in Germany"
   

 

DLHÉ HORENIE - výrobky označené touto značkou sú vybavené pre dlhodobé horenie a tiež odskúšané. Vďaka vybaveniu liatinovým zberačom v ohnisku môže byť v spojení s automatickým regulátorom spaľované aj čierne uhlie. Ohnisko zostane viac hodín ( tiež cez noc ) v prevádzke bez toho, aby bolo nutné priložiť palivo.

 

AUTOMATIKA - prívod vzduchu pre spaľovanie je automaticky regulovaný teplotným čidlom a kapilárnymi rúrkami v závislosti na konvekčnej teplote. Raz nastavený výkon tepla je teda behom horenia jednej náplne paliva automatický udržiavany.

 

EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU - existuje možnosť pre spotrebiče závislé na vzduchu z miestnosti, potrebný vzduch pre horenie priviesť priamo z vonku.

 

RUA - spotrebiče, ktoré môžu byť nezávislé na vzduchu z miestnosti. Sú schválené nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku, ako spotrebiče nezávislé na vzduchu z miestnosti a môžu byť prevádzkované v spojení s modernými vzduchotechnickými zariadeniami ( vzduchotechnikou ). Spotrebiče závislé na vzduchu z miestnosti môžu byť prevádzkované len s drevom. Nemajú automatiku a funkciu dlhodobého horenia.

 

CERTIFIKÁT DIN-plus - spaľovanie bez škodlivých látok. Dobrovoľné zvláštne skúšky, ktorých hodnoty slúžia ako základ, ktoré požiadavky všetkých týkajúcich sa nemeckých povinných skúšok splňajú. Jemný prach a CO-emisie sú výrazne redukované, stupeň účinnosti je výrazne prekročený. Firma HARK má ako výsledok viac ako 37-ročných skúseností a vývoja spotrebičov na pevné paliva bohatý výber týchto moderných spotrebičov.

 

 

VSTUP CEZ OBRÁZKY !