ebook  ako postaviť krb od A po Z

 

ODPORÚČAME !!!

Dalšie produkty našej firmy :

www.srubka.sk

 

KONTAKT :

ŠRUBKA, s.r.o.

Alvinczyho 24

040 01 Košice

 Tel./fax :

+421(0) 55 677 00 36

Mobil:

+421(0) 948 076 520

e-mail : info@srubka.info

 

Stavba krbu - svojpomocne alebo odbornou firmou ?

08.09.2015, 14:33, ŠRUBKA, s.r.o.

 

 

 

Mnoho záujemcov o krb si kladie nasledujúce otázky: Mám si na inštaláciu a obstavbu krbovej vložky pozvať odbornú firmu, alebo to zvládnem sám?

 

Krbová vložka, často tiež krb, je hlavnou časťou celého diela, ktoré sa v prípade teplovzdušnej krbovej vložky skladá z kozubovej vložky, napojenia na komín a obstavby. V prípade teplovodnej krbovej vložky a teda napojenie krbovej vložky na vykurovaciu sústavu domu, sa pridáva ešte teplovodný výmenník, expanzná nádoba a ďalšie súčasti.

 

Inštalácia teplovzdušnej krbovej vložky je podstatne jednoduchšia, ako inštalácia teplovodnej krbovej vložky. Na účely porovnania nákladov obstaranie krbovej vložky teplovzdušnej či teplovodnej svojpomocne čí odbornou firmou je však tento rozdiel zanedbateľný.

 

Obstaranie krbovej vložky sa skladá zo štyroch položiek - samotnej krbovej vložky, dymovodov ( rúry ), obstavby a práce.
 


1. Krbová vložka

Krbová vložka ako taká je zvyčajne sériovým produktom výrobcu a má jasne dané a oficiálne certifikované parametre a funkčnosť. Cena samotnej krbovej vložky je zvyčajne uvádzaná samotným výrobcom a z pohľadu ceny je jedno, či ju záujemca zaobstará samotnú či prostredníctvom odbornej krbarskej firmy.

 

Popri funkčnosti krbovej vložky samotnej, ktorá je zaručená výrobcom, je dôležitá funkčnosť napojenia krbovej vložky na komín a funkčnosť obstavby. To sú kľúčové momenty, na ktoré je pri inštalácii nutné dať pozor.

 

2. Dymovody ( rúry )

Ako vykonať správne napojenie na komín, si možno relatívne ľahko dohľadať napr. na internete. Cena materiálu pre napojenie na komín, tzv. dymovodov ( rúry ), je obdobne ako u krbovej vložky približne rovnaká ako pri nadobudnutí krbu svojpomocne tak pri jej nákupe od odbornej krbarskej firmy.

 

3. Obstavba

Obloženie je dôležitým, nákladným a zároveň však najčastejšie podceňovaným prvkom celého diela. Práve na obstavbe sa každý záujemca o krb snaží ušetriť a práve obstavba predstavuje najväčšie riziko.

 

Obostavbu nie je možné postaviť z akéhokoľvek materiálu. Obloženie je dlhodobo a opakovane zvnútra vystavená vysokým teplotám.

 

Pri obstavbe svojpomocne sú často chybne používané materiály, ktoré sa používajú na stavbu bežných múrov. Tieto materiály vysoké teploty dlhodobo nevydržia a v priebehu času sa môžu prejavovať ich defekty.

 

Tie sú dvojakého typu:


a) Buď dochádza k praskaniu obstavby, čo so sebou nesie dodatočné náklady na opravy alebo dochádza k nadmernej prašnosti s tým, aké vysoké teploty v priestore obstavby pôsobia zvnútra erózii materiálu obstavby. Vzduch prúdiaci mriežkami okolo krbovej vložky potom roznáša veľké množstvo mikroskopických častíc prachu do miestnosti. Častice prachu môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy ako je astma, pľúcne choroby a pod.

 

b) Špeciálne teplu odolné materiály sú drahšie ako iné stavebné materiály. Má to však svoje opodstatnenie. Šetriť použitím nevhodných materiálov je síce možné, ale z dlhodobého pohľadu neekonomické a potenciálne zdraviu nebezpečné.


Pri nadobudnutí špeciálnych materiálov určených pre obstavby krbových vložiek platí to, čo u krbových vložiek či dymovodov ( rúr ) - obstarávacia cena je rovnaká ako pri nadobudnutí krbu svojpomocne tak pri jej nákupe od odbornej krbarskej firmy.

 

Mnoho záujemcov o krb si kladie nasledujúce otázky:
Mám si na inštaláciu a obstavbu krbovej vložky pozvať odbornú firmu, alebo to zvládnem sám?

 

4. Práca

Prevedenie obstavby vyžaduje odborné znalosti. Samozrejme si možno množstvo informácií nájsť opäť napr. na internete, ale odbornosť má svoje prednosti. Cena práce odbornej firmy sa príliš nelíši od ceny práce neodborného pracovníka.

 

Pri porovnaní s cenou práce svojpomocne vychádza samozrejme drahšie. Pri zohľadnení času potrebného na získanie všetkých informácií, ako obostavbu svojpomocne vykonať, času stráveného samotnou prácou na obstavbe a pri uváženia možného rizika plynúceho z chybne vykonanej obostavby sa náklady na vykonanie obostavby odbornou firmou približne vyrovnávajú s nákladmi na stavbu svojpomocne.

 

V prospech odbornej firmy však naviac hovoria istota kvalitne vykonanej inštalácie, poskytnutá záruka na celé dielo.

 

Záverom

Krb si každý obstaráva na mnoho rokov a po mnoho rokov musí krb bezpečne a bezproblémovo fungovať. To môže zabezpečiť iba kvalitne a odborne prevedená inštalácia. Hoci je to z krátkodobého pohľadu lákavé, z dlhodobého pohľadu vychádza inštalácia krbu svojpomocne či neodborne v najlepšom prípade narovnako, ako inštalácia odbornou firmou.

 

PS: Ak si myslíte, že by článok mohol pomôcť aj Vašim známym, podporte ho lajkom a zdieľaním.

 
« Späť


Diskusia: "Stavba krbu - svojpomocne alebo odbornou firmou ?"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre