ebook  ako postaviť krb od A po Z

 

ODPORÚČAME !!!

Dalšie produkty našej firmy :

www.srubka.sk

 

KONTAKT :

ŠRUBKA, s.r.o.

Alvinczyho 24

040 01 Košice

 Tel./fax :

+421(0) 55 677 00 36

Mobil:

+421(0) 948 076 520

e-mail : info@srubka.info

 

Čo potrebuje krb - krbová piecka ?

09.06.2015, 21:32, ŠRUBKA, s.r.o.

Krb alebo krbová piecka, kachle sú dnes súčasťou asi každej premyslenejšej novostavby rodinného domu. Dôvody nie sú iba praktické, napríklad cenovo výhodné palivové drevo, ale aj estetické či pocitové – teplo z ohniska možno totiž vnímať očami a v závislosti od použitého paliva aj čuchom.

Skôr ako priložíte prvé polienko a uvedomíte si pravdivosť porekadla o teple rodinného krba, treba urobiť niekoľko krokov. Tým úplne najzákladnejším je ujasniť si, čo možno od vybudovania krbu či krbovej piecky, kachlí očakávať, a na základe toho si stanoviť také kritériá, ktoré umožnia vybrať to najvhodnejšie riešenie.


Ekokúrenie


Využívanie takzvaných obnoviteľných zdrojov energie je čoraz populárnejšie. Drevo ako palivo je priam ukážkový typ biomasy a zdroj tepla používaný od nepamäti. Aj v súčasnosti stále patrí k najlacnejším zdrojom energie na vykurovanie rodinných domov. Ekologické spaľovanie dreva sa podieľa na prirodzenom kolobehu uhlíka v prírode.

 

Aké drevo si vybrať?


Každá drevina má inú výhrevnosť a nehorí rovnaký spôsobom. Používajte predovšetkým tvrdé drevo ako sú : Dub, Buk, Jasan, Hrab alebo drevá ovocných stromov – horia pekným plameňom a vytvárajú veľké množstvo rozžeravených uhlíkov z ktorých sála príjemné teplo dlhé hodiny.

 

Nevhodné drevo
Chemický ošetrené drevo, železničné podvaly a lisované drevotrieskové dosky – rýchlo znečisťujú ohnisko a komín! Spaľovaním vznikajú nebezpečné toxické exhaláty a výpary.

 

Sušenie
Každý druh dreva musí byť riadne presušený. Belové drevo – drevo hreje podstatne menej, lebo veľká časť tepla je spotrebovaná na odparenie vody, ktorú všetky dreviny obsahujú.
Bel – drevo bezprostredne pod kôrou medzi jadrom a likom – môže obsahovať dokonca 75% vody. Vlhké drevo uvoľňuje veľké množstvo dymu, produkuje málo plameňov a spôsobuje zanesenie ohniska, znečistenie ochranného skla a upchatie komína. Za účelom preschnutia je treba guľatinu a veľké polená naštiepať na malé polienka, ktoré musia byť skladované na krytom a vetranom mieste, chránené pred dažďom. Doba sušenia trvá s pravidla 2 roky. Postupom času sami odhadnete mieru preschnutia poťažkaním polienok, čím sú ľahšie tým sú preschnutejšie; čím sú preschnutejšie tým vydávajú jasnejší tón pri údere o seba.

 

Dub
Vynikajúce palivo. Od ostatných drevín sa líši tým, že po dobu dvoch rokov musí byť skladované nezakryté, aby ho dažďová voda zbavila trieslovín, ktoré obsahuje. Následne sa uskladní na dlhšiu dobu, tento krát na jeden až dva roky; potom je dub riadne preschnutý a pripravený k zakúreniu. Horí pomali so žiarivými uhlíkmi. Dub je ideálny pre grilovanie v prírode a pre klasické kozuby, pece atď.
Malé vetvičky obsahujú veľké množstvo belového dreva ( rýchlo horiaceho dreva ).

 

Buk a Jasan
Vrele doporučované drevo. Rýchlo vysychá a je pomerne ľahko dostupné. Po rozrezaní a naštiepaní je treba polene ihneď uskladniť na kryté miesto, lebo veľmi rýchlo zahníva a výhrevnosť sa stráca. Toto drevo sa ľahko zapaľuje a oheň má silno žiarivé plamene.

 

Hrab, ovocné stromy
Veľmi kvalitné, ale vzácne tvrdé drevo. Poskytuje úchvatné, harmonické, pokojné plamene s kúzelne rozžeravenými uhlíkmi. Sú ideálne na grilovanie pod šírim nebom a pre klasické kozuby, pece atď.

 

Breza, Lipa, Gaštan, Topoľ, Vŕba, Agát, Akácia
Listnaté stromy s mäkkým drevom, vytvárajú krásne harmonické, ale príliš obnažené plamene a málo iskrivých uhlíkov. Horí pomerne rýchle, používajú sa na zakúrenie ( alebo opätovnému rozhoreniu uhasínajúceho ohňa ).
Upozornenie :
Spaľovanie topoľového dreva produkuje veľké množstvo lietajúceho popola.
Spaľovanie dreva Agátu a Akácie, spôsobuje prudké vystreľovanie uhlíkov.

 

Ihličnany ( živicové drevo )
Uvoľňuje veľa tepelnej energie, ale veľmi rýchlo sa spaľuje. Spôsobuje prudké vystreľovanie uhlíkov a v nich obsiahnutá živica zanáša a upcháva komíny. Tieto dreviny radšej nepoužívajte !

 

Drevené brikety sú vďaka vysokej výhrevnosti (zhruba 18 MJ/kg), obsahu popoloviny menšej ako pol percenta a dlhšiemu času horenia čoraz populárnejšie. Kvalitné brikety obsahujú okolo 10 % vody. Vyrábajú sa vysúšaním a lisovaním pod vysokým tlakom bez prídavku spojív z najrôznejšieho drevného odpadu. Majú zväčša plochý alebo valcovitý tvar.

 

Účinnosť

Výhrevnosť určuje schopnosť paliva odovzdať obsiahnutú energiu, respektíve jej množstvo v palive. Účinnosť je vlastnosť, ktorú možno ovplyvniť dodatočne – najčastejšie konštrukciou ohniska. Už naši predkovia zistili, že otvoreným ohniskom uniká množstvo energie bezúčelne. Veľkou slabinou otvorených krbov-kozubov, keď zanedbáme dymenie do interiéru, je ich nízka účinnosť (okolo 10 %). V praxi to znamená, že 90 % energie vyletí bez úžitku komínom. Na dnešné účely vykurovania či prikurovania, kde dôležitú úlohu zohráva okrem iného vysoká účinnosť a ekonomika prevádzky, sú otvorené krby-kozuby nevyhovujúce. Moderné a účinné sú uzatvorené ohniská. Účinnosť spaľovania je daná proporciami ohniska, zodpovedajúcim množstvom paliva a primeranou reguláciou privádzaného vzduchu. Najčastejšie a zároveň najväčšie poklesy účinnosti sú spôsobené vysokou vlhkosťou paliva a nedostatočným prísunom vzduchu. Aby drevo skutočne vyhorelo, potrebuje dostatok priestoru a kyslíka. Prívody vzduchu do ohniska sa dimenzujú tak, aby sa uvoľnené drevoplyny premiešali, okysličili, vznietili, zhoreli a odovzdali energiu tam, kde je to žiaduce, teda v komore. Spaľovanie s vysokou účinnosťou je pomerne krátky proces, ktorý podľa dávky paliva a typu komory môže trvať od 30 minút do 12 hodín. Akékoľvek predĺženie spôsobené nadmerným škrtením prívodu vzduchu je na úkor kvality horenia a účinnosti spaľovania. Tá tak môže klesnúť na menej ako 30 percent. Krbové-kozubové pece a krbové-kozubové vložky dnes bežne dosahujú 75-percentnú, tie najmodernejšie okolo 90-percentnú účinnosť.

 

Niečo je v povetrí

Spotreba vzduchu na horenie je pomerne vysoká: 1 kg dreva pri 20-percentnej vlhkosti spotrebuje na dokonalé spálenie asi 8 m3 vzduchu. Pri hodinovej dávke paliva 2,5 kg je to až 20 m3. To je dôvod, pre ktorý sú súčasné pece vybavené centrálnym prívodom vzduchu. Ním sa privádza spaľovací vzduch z exteriéru, z technických miestností, z neobývaného podkrovia alebo pivnice. Pec takto neodoberá z interiéru už ohriaty vzduch, neznižuje sa kvalita vzduchu v obytných priestoroch, jeho prirodzená vlhkosť a obsah kyslíka. Suchý vzduch býva typickou výhradou odporcov krbov-kozubov a pecí. So stúpajúcim podielom výstavby energeticky úsporných domov sa do hry dostáva problematika riadeného vetrania (rekuperácie). Takto technologicky zariadené domy sú extrémne citlivé na výmenu vzduchu v interiéri. Vďaka centrálnemu prívodu vzduchu nie sú pece závislé od množstva vzduchu v interiéri a ani na ne nepôsobia výkyvy tlakových pomerov v interiéri spôsobené kuchynským digestorom či rekuperačnou jednotkou.

 

Regulácia a prívod vzduchu

Primárny vzduch sa privádza do spodnej časti ohniska. Používa sa pri zakurovaní alebo rozhorení ohňa po priložení. Potom je nevyhnutné jeho prívod obmedziť či zastaviť, inak by horelo príliš intenzívne. Sekundárny vzduch sa privádza do hornej časti nad sklo, prípadne i zo spodnej časti pod sklo či dýzami do stredu ohniska a podieľa sa na spaľovaní drevoplynov uvoľňovaných pri rozklade pevnej horľaviny. Vďaka konštrukčnému riešeniu je vzduch pred vstupom do komory predhriaty tak, aby príliš neochladzoval samotný proces horenia. Pri dvierkach zároveň slúži na takzvané oplachovanie skla, a tak zabraňuje jeho nadmernému znečisteniu. Horenie možno pri krboch-kozuboch regulovať buď ručne nastavovaním prívodu vzduchu, alebo komfortnejšie pomocou automatickej regulácie. Tá optimalizuje horenie v spaľovacej komore v závislosti od momentálnej fázy horenia a výstupnej teploty splodín, predlžuje čas aktívneho plameňa a interval prikladania ( automaticky signalizuje ďalšie priloženie ). Zvyšuje sa tak účinnosť spaľovania a znižuje spotreba paliva, zlepšuje sa hygiena prostredia vykurovaného priestoru a zvyšuje bezpečnosť vykurovania.

 

PS: Ak si myslíte, že by článok mohol pomôcť aj Vašim známym, podporte ho lajkom a zdieľaním.

 
« Späť


Diskusia: "Čo potrebuje krb - krbová piecka ?"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre